Rượu mầm thóc

Rượu mầm thóc là loại rượu được nấu từ thóc mầm. Đó là một loại đồ uống rất đặc biệt của người Dao đỏ các tỉnh vùng núi phía Bắc.