Slider

Rượu cốm

Rượu cốm là rượu được làm ra từ cốm. Rượu uống thơm mùi cốm, có độ ngọt của cốm non. Rượu cốm có 2 loại là: rượu ngâm từ cốm